torsdag 22 april 2010

Världsbankens data nu tillgänglig för alla

Världsbanken som tidigare tagit betalt för sin data har nu bestämt sig för att de vill dela med sig av denna data gratis till alla och gör det på ett väldigt snyggt sätt på http://data.worldbank.org/.Det kan mycket väl hända att vi till stor del har den fantastiska svensken Hans Rosling att tacka för detta. Han har under lång tid och i ganska hårda ordalag kritiserat världsbanken och dess chef Robert B Zoellick för att de inte delat med sig av datat. Rosling har bland annat sagt:

"Det är underligt, på Pennsylvaniaavenyn i Washington finns två viktiga institutioner, Vita huset och Världsbanken. I den ena finns en ung, vald president och i den andra finns en gammal, tillsatt president. Den valda presidenten lärde sig genast använda internet och öppnade efter att ha valts sajten data.gov med fri tillgång till handlingar. Men den gamla presidenten säljer fortfarande sina data. Varför kan han inte promenera de 400 meterna till Vita huset för att lära av den unga presidenten?"

Rosling omnämns även i Världsbankens pressmeddelande om att de öppnat upp datat.

För dig som utvecklare är det såklart främst API:et som är intressant. Du hittar API-dokumentationen här: http://data.worldbank.org/node/10

DN: Världsbanken släpper alla siffror fria

1 kommentar: