torsdag 22 april 2010

Världsbankens data nu tillgänglig för alla

Världsbanken som tidigare tagit betalt för sin data har nu bestämt sig för att de vill dela med sig av denna data gratis till alla och gör det på ett väldigt snyggt sätt på http://data.worldbank.org/.Det kan mycket väl hända att vi till stor del har den fantastiska svensken Hans Rosling att tacka för detta. Han har under lång tid och i ganska hårda ordalag kritiserat världsbanken och dess chef Robert B Zoellick för att de inte delat med sig av datat. Rosling har bland annat sagt:

"Det är underligt, på Pennsylvaniaavenyn i Washington finns två viktiga institutioner, Vita huset och Världsbanken. I den ena finns en ung, vald president och i den andra finns en gammal, tillsatt president. Den valda presidenten lärde sig genast använda internet och öppnade efter att ha valts sajten data.gov med fri tillgång till handlingar. Men den gamla presidenten säljer fortfarande sina data. Varför kan han inte promenera de 400 meterna till Vita huset för att lära av den unga presidenten?"

Rosling omnämns även i Världsbankens pressmeddelande om att de öppnat upp datat.

För dig som utvecklare är det såklart främst API:et som är intressant. Du hittar API-dokumentationen här: http://data.worldbank.org/node/10

DN: Världsbanken släpper alla siffror fria

Facebook dödar Facebook Connect

Facebook avlöjade på F8-konferensen igår sitt nya Open Graph API.

För utvecklare innebär det att det blir ett mer enhetligt api där man enkelt kan se hur olika facebook-objekt som användare, händelser, bilder o.s.v. hänger ihop.

Vad gäller autentisering så kommer man på sikt att fasa ut Facebook Connect och istället ersätta det med OAuth 2.0 (som twitter använder). Det är positivt på så sätt att OAuth är enklare och mer standardiserat än det virrvarr av javascript-requests som Connect består av. I samband med detta har man även gjort så att användaren bara behöver godkänna applikationen en gång istället för att behöva godkänna varje rättighet för sig som det är idag. Man skippar även de tidigare reglerna om att data bara får cacheas i 24 timmar vilket gör det betydligt enklare för oss utvecklare men kanske inte är helt bra ur användarnas synvinkel.

Facebook har en historia av att vara väldigt radikala när de gör förändringar i sina api:er. Ofta tar de bort stöd för metoder samma dag som en inför en ersättning. Förhoppningsvis kommer de inte vara lika hårda denna gång, det vore tråkigt om de förstörde några miljoner Connect-sajter över en natt. Jag hoppas även att de tänkt igenom detta nya API ordentligt så vi slipper fler förändringar som gör att alla applikationer måste skrivas om från grunden.

Graph API
Authentication

måndag 19 april 2010

Opacity i Internet Explorer

I CSS3 finns egenskapen opacity för att bestämma ett lagers transparens. Denna egenskap fungerar både i senare versioner av Firefox och Chrome. I Internet Explorer har man länge kunnat göra samma sak med filter: alpha(opacity = 50);. Detta har dock inte fungerat för lager som är relativt positionerade (vilket är nästan alla lager).

Idag hittade jag dock en lösning på detta. Om man sätter zoom: 1; så börjar filtret fungera även för relativt positionerade lager. Så ett crossbrowser-säkert sätt att göra ett lager halvtransparent är detta:

.halvtransparent {
   opacity: 0.5;
   -moz-opacity:0.5;
   filter: alpha(opacity = 50);
   zoom: 1;
}